Sinigang Maya Maya
sinigang na ulo ng maya-maya or snappers head tamarind soup is another simple and easy Filipino dish.