Mashawiyat -BBQ
Mashawiyat -BBQ
Arayess Kafta, Mashawi Moshalal (Mixed Grill), Kabab (Lamb BBQ), Shish Tawouk, Kafta, Kafta Khashkhash, Kubbe A'Al Sikh, Kastaleta Riyash (Grilled Lamb Chops), Farrouj Msahab (Boneless Chicken BBQ)